PROJEKT eTWINNING „EMOCJE JAK MALOWANE”

EMOCJE 2

Celem projektu było stworzenie bazy emocji, dzięki której młodzi ludzie nauczą się rozpoznawać i nazywać stany, w których się znajdują. W ramach projektu zaplanowano spotkanie z myśleniem wizualnym oraz włączenie elementów wykorzystujących nowe technologie. Działania przewidziano dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Nasze działania:

1.Emocjonalna mapa + 2.Rysowanie z emocjami

Razem tworzyliśmy wspólną mapkę prezentującą nasze emocje. W oparciu o wskazówki z webinaru: https://youtu.be/dNuuB5PAUhE stworzyliśmy kolaż prezentujący emocje grupy.

  1. Chmura pełna emocji

Naszym zadaniem było tworzenie chmury wyrazowej MENTI zawierającej nazwy emocji.

  1. Emocje w kolekcje zebrane

Stworzyliśmy WAKELET z narysowanymi emocjami.

  1. Quiz z emocjami

Jednym z naszych  działań było wspólne stworzenie quizu o emocjach. Stworzyliśmy 5 pytań, które następnie umieszczone zostały w puli quizowych zadań.

  1. Emocje na zakończenie

Na zakończenie – napisaliśmy o naszych emocjach z tego roku, ostatnich miesięcy, tygodni