PROJEKT eTWINNING LITTLE PAINTERS GREAT ARTISTS

ETWINNING ARTISTS

Projekt eTwinning :

Little painters- Great Artist / Mali artyści- Wielcy Twórcy

Kraje biorące udział w projekcie to: Turcja(2) Polska (9) Gruzja(1) Bułgaria (1) Ukraina(1)

W grudniu 2021r. uczniowie klasy drugiej rozpoczęli realizację nowego projektu eTwinning Mali artyści -Wielcy Twórcy

Projekt ma na celu zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie twórczej ekspresji, wspieranie harmonijnego rozwoju i kreatywności dzieci poprzez działania artystyczne. W czasie projektu uczniowie zapoznają się z twórczością wielkich artystów m.in. W. Kandinsky, P. Picasso oraz różnymi techniki malarskimi(w tym tradycyjna turecka sztuka zdobienia papieru ebru). Projekt jest za równo  arteterapią rozwojowa dla dzieci w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. 

ZADANIA PROJEKTOWE:

Inicjowanie i promowanie sztuki dziecięcej we współpracy z nauczycielami i placówkami oświatowymi w kraju i za granicą;
Prowadzenie prawdziwie twórczych zajęć plastycznych wspierających rozwój dziecka, zwłaszcza motoryki drobnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, percepcji, pamięci i uwagi;
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych naturą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka w różnych technikach rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych;
Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling tworzyw sztucznych i wykluczenie materiałów zawierających tworzywa sztuczne;

Wzbudzenie większego zainteresowanie sztuką .