Przedszkolny konkurs muzyczno – recytatorski pt: „PRZEDSZKOLE DRUGI DOM”

Przedszkolny konkurs muzyczno – recytatorski pt: „PRZEDSZKOLE DRUGI DOM”

Organizator :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

 1. Księdza Ferdynanda Sznajdrowicza 11

34-324 Lipowa

 1. tel: (33) 867-13-25

 Regulamin konkursu                                     

 Cele konkursu:

 • Stwarzanie możliwości zaprezentowania talentów muzycznych  i wokalnych wśród dzieci,
 • Rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego siły,
 • Pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola,
 • Czerpanie radości poprzez wspólną zabawę.

 Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola w Słotwinie.
 • Należy przygotować jeden wiersz lub piosenkę o tematyce przedszkolnej – maksymalny czas prezentacji 3 minuty. Dziecko wykonuje solo jeden utwór literacki lub muzyczny o tematyce przedszkolnej. Wykonanie utworu muzycznego do wyboru: podkład muzyczny z wokalem; podkład muzyczny ze ścieżką dźwiękową.
 • Nagranie przez Rodzica/Prawnego Opiekuna wykonania przez dziecko utworu muzycznego lub recytacji wiersza. Przesłanie tego nagrania pocztą elektroniczną na adres mailowy: ewa@spslotwina.pl do dnia 10.06.2021r.,

temat wiadomości:  Konkurs „PRZEDSZKOLE DRUGI DOM”

treść wiadomości:  imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka i tytuł prezentowanego utworu.

 • Przesłanie nagrania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rodzica/Prawnego Opiekuna na udział dziecka w konkursie oraz akceptacji regulaminu konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub przedłużenia konkursu  w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani.
 • Jury Konkursowe dokona oceny wg następujących kryteriów: dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

  Nagrody:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  17 czerwca 2021r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora.

   Informacje dodatkowe

Dostarczone nagrania stają się własnością Organizatora. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celu promocji konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

Sylwia Mrowiec i Ewa Knapek