PRZEKAŻ 1 % PODATKU NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SŁOTWINIE

Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację programu:

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie

 Szanowni Państwo,

dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie przez Radę Rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków pochodzących z 1% Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie  każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2020

 KRS: 0000268115

CEL SZCZEGÓŁOWY: „RR Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie”

W imieniu Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie

Przewodnicząca Rady

Monika Dobija

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl