Reforma edukacji

Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że najnowsze informacje dotyczące planowanej reformy oświaty znajdują się pod adresem:

www.reformaedukacji.men.gov.pl