REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PLAKAT PROMUJĄCY ŻYCZLIWOŚĆ”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego 

  1. „Plakat promujący Życzliwość”.

Cele konkursu: 

– wzbogacanie wiedzy na temat Dnia Życzliwości, 

– rozbudzanie życzliwości, serdeczności u młodych ludzi, 

-zaprezentowanie talentu plastycznego. 

Uczestnicy konkursu: uczniowie z klas I – VIII. 

Warunki konkursu: 

  1. Temat – Plakat z hasłem przewodnim promującym : „Życzliwość”; 2. Czas trwania konkursu: od 8 listopada 2021 r. do 23 listopada 2020 r. 3. Format pracy: A3; 
  2. Technika wykonania: dowolna; 
  3. Forma wykonania: praca płaska; 
  4. Praca w grupach max 4 osobowych, minimum jeden plakat z klasy 7. Prace oddajemy na świetlicę albo u pedagoga 

Kryteria oceny: 

– zgodność pracy z tematem, 

– estetyka wykonania, 

– pomysłowość, 

– wartości artystyczne. 

Zwycięskie prace będą nagrodzone. 

Gabriela Kozioł i Justyna Rozmus-Górna