REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ I DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA

Ogłoszenie

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie

o rekrutacji do Przedszkola oraz klasy I  Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie

ogłasza rekrutację do Przedszkola oraz do klasy I Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2020/2021.

Nabór na 13 miejsc do Przedszkola prowadzony jest w terminie od 02 – 20 marca 2020 r.

Nabór do klasy I Szkoły Podstawowej prowadzony jest w terminie od 02 – 27 marca 2020 r.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Do klasy I przyjmowane są:

– dzieci 7 letnie (urodzone w 2013 roku) objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci 6 letnie (urodzone w 2014 roku) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Karty zgłoszenia dziecka można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce BIP – Rekrutacja – 2020/2021.

Szczegółowe informacje na stronie szkoły w zakładce BIP – Rekrutacja.

PRZEDSZKOLE  SZKOŁA