Spotkanie z policjantem – bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.