ŚWIĘTO SZKOŁY W SŁOTWINIE

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią świętowanie tego wydarzenia, na stałe wpisuje się w kalendarz uroczystości naszej szkoły. 
Pamiętając wydarzenia tamtych lat i ludzi, którzy przyczynili się do naszej wolności, starsi uczniowie oraz grupa Starszaków pod kierownictwem pań Anny Biernat-Jakubiec, Ewy Kanapek i Pana Zbigniewa Masteli przygotowali uroczystą akademię.
Występ obejrzeliśmy i oklaskiwaliśmy wraz z zaproszonymi gośćmi: Panem Wójtem Janem Górą, Przewodniczącym Rady Gminy Panem Andrzejem Bindą, Nadleśniczym Leśnictwa Węgierska Górka Panem Marianem Knapkiem, Radnym Gminy Panem Piotrem Caputą, Księdzem Proboszczem Mieczysławem Grabowskim, Prezesem OSP w Słotwinie Panem Janem Bindą, Panią Sołtys Marią Binda-Sapetą, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Panią Semik oraz przyjaciółmi szkoły Paniami Iwoną Jakubiec i Haliną Krywult, Rodzicami i Nauczycielami.
Po części artystycznej Pani Dyrektor, Pan Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli nagrody w Gminnym Niepodległościowym Konkursie Plastycznym „Opowiedzcie wiatry” zorganizowanym przez Panią Gabriele Kozioł.
W tym tak ważnym dla szkoły dniu przedstawiciele Rady Rodziców, Uczniów i Przedszkolaków złożyli na ręce Pana Wójta Jana Góry podziękowania za fundusze oraz wsparcie na rzecz modernizacji naszej szkoły i jej otoczenia.

ŚWIETO SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE05 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE06 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE08 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE09 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE10 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE11 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE12 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE13 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE16 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE18 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE19 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE20 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE21 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE22 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE25 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE26 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE27 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE29 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE30 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE31 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE32 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE33 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE34 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE35 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE37 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE38 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE39 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE40 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE41 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE42 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE44 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE45 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE47 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE48 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE49 ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE54

 

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE03