Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Organizacja zdalnego nauczania w czasach pandemii koronawirusa to wyzwanie, przed którym stanęliśmy wszyscy, nie tylko nauczyciele, dzieci, uczniowie, ale również Państwo, bo bez Waszego wsparcia powodzenie tak trudnego zadania nie jest możliwe.

Model edukacji zdalnej dopiero jest budowany i testowany, zatem wszystkie działania testowane były
w krótkiej perspektywie, by dzięki pozyskiwanej informacji zwrotnej od uczniów, rodziców i nauczycieli móc ulepszać system kształcenia zdalnego. Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje.

Nasza szkoła szybko wdrożyła nauczanie zdalne poprzez dziennik elektroniczny, wideokonferencje, kontakty mailowe, poprzez Messenger i inne. Wdrażanie modelu pracy zdalnej odbywało się w trybie przyśpieszonym, zatem poddawaliśmy go ewaluacji i na bieżąco ulepszaliśmy.

Aby tę pracę usprawnić i ulepszyć wdrażamy platformę edukacyjną Google Classroom i nadal będziemy korzystać z wideokonferencji zoom.  Dodatkowo nauczyciele mają dyżury dla uczniów – do rozmów i konsultacji, a także konsultacje dla Was Rodziców.

Dzięki platformie edukacyjnej Google Classroom dzieci i uczniowie będą uczyć się pod kierunkiem nauczycieli korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy i innych materiałów dostępnych na tej platformie. Dzieci będą wykonywać zadane prace domowe i odsyłać je nauczycielom również na tę platformę.

Plan lekcji jest tak dostosowany, że dzieci mają czas na efektywną naukę i na odpoczynek.

Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole. Jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona, co pozwoli na zakończenie bez problemu obowiązkowego materiału w normalnym, ustalonym wcześniej terminie.

Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę i prosimy o pomoc. Wiemy, że wspieracie Państwo swoje dzieci najlepiej,  jak można w tym trudnym dla nas czasie. Dlatego też dziękujemy za wszystkie wiadomości i uwagi związane z prowadzeniem tej formy nauczania. Na bieżąco będziemy modyfikować nasze działania.

Drodzy Państwo,

z okazji zbliżających się Świąt pragnę złożyć życzenia:

Życzę, aby te Święta Wielkanocne
przyniosły Państwu radość oraz wzajemną życzliwość,

Wesołych, pełnych nadziei i wiary
Świąt Wielkiej Nocy
Dyrektor ZSP w Słotwinie

Danuta Knapek