SZKOŁA URUCHOMIŁA ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ

Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a  widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie. 

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

/ZSPSlotwina/SkrytkaESP

Na adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: 

ścieżka dostępu: Strona główna > Najnowsze usługi > Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji  Szkoły.

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. 

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane. 

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.