SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS 1-3

9 marca odbył się coroczny Szkolny konkurs recytatorski. Do konkursu przystąpiło 39 uczniów z klas I-III. Uczniowie recytowali dowolne utwory poetyckie, ale wybory dzieci skupiały się

w większości na poezji J. Brzechwy i J. Tuwima.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich, uwrażliwienie na piękno poezji oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. Ocenie podlegały m.in.: opanowanie pamięciowe, interpretacja utworu, tempo recytacji, dykcja i ogólne wrażenie artystyczne. Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech kategoriach: klasa I, II i III. Jury w składzie: mgr Sylwia Mrowiec, radna Gminy Lipowa pani Halina Krywult oraz wyłonione w drodze losowania pani Aleksandra Semik,

pani Maria Strużyna i pani Monika Dudys. Konkurs odbywał się w wyjątkowej atmosferze, bowiem występy oglądali i dopingowali   zaproszeni na konkurs rodzice uczniów klas 1-3.

Po prezentacji wszystkich uczestników wykonano pamiątkowe zdjęcia i zaproszono uczestników na słodki poczęstunek. Po obradach Jury przekazało oficjalne ogłoszenie wyników. Jury jednogłośnie przyznało wszystkim uczestnikom konkursu WYRÓŻNIENIA uzasadniając, iż każde dziecko  zasługuje na pochwałę dlatego też wszyscy uczestnicy otrzymali nagrodę w postaci książki bądź porcelanowego słonika.

Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród pani Radnej Halinie Krywult oraz Radzie Rodziców SP w Słotwinie. Wybrani przez wychowawców recytatorzy będą reprezentowali naszą szkołę podczas międzyszkolnego etapu konkursu recytatorskiego w SP Sienna. Gratulujemy i życzymy powodzenia.