UDZIAŁ W PROJEKCIE LEPSZA SZKOŁA

11

 

Szkoła ważnych praw

PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO SZKOŁA WAŻNYCH PRAW


 

KOCHANE ŻYCIE JAK CIE NIE ZMARNOWAĆ

Kochane życie jak cię nie zmarnować 


 

Szkoła Podstawowa w Słotwinie bierze udział w roku szkolnym 2018/2019 w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, w programie  Język polski – Nowy Wielki egzamin, Matematyka – badanie wyników nauczania. Projekt LEPSZA SZKOŁA, który ma na celu badanie efektywności nauczania, jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Nauczyciele,  biorący udział w projekcie:

– systematycznie przeprowadzają badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego.

– analizują osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników projektu.

11571