WARSZTATY – „Pokolenie pochylonych głów” – fonoholizm – nałogowe i niekontrolowane korzystanie z telefonów komórkowych”

W dniu 5 kwietnia 2018r. w ramach projektu „Pokolenie pochylonych głów” – fonoholizm – nałogowe i niekontrolowane korzystanie  z telefonów komórkowych” – zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Lipowa w szkole i przedszkolu odbędą się warsztaty.

Potrzeba przeprowadzenia warsztatów dla dzieci stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu uzależnień od telefonów komórkowych i tabletów. Ciągłe korzystanie z telefonów komórkowych, brak jasnych i klarownych wytycznych  w zakresie jego używania powoduje, iż w szczególności młoda osoba narażona jest na uzależnienie od telefonu komórkowego.

 

Zakładane rezultaty warsztatów:

  • uczeń wie, co to jest telefon komórkowy/tablet oraz do jakich ciekawych zadań może być wykorzystywany,
  • uczeń wie, co dobrego może uzyskać odpowiedzialnie korzystając, z telefonu komórkowego lub tabletu,
  • uczeń wie, w jaki sposób ciekawie może spędzić swój wolny czas bez używania tabletu czy telefonu komórkowego,
  • uczeń jest świadomy najważniejszych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wykorzystywania urządzeń mobilnych,
  • uczeń wie, w jakich sytuacjach i miejscach powinny być używane telefony komórkowe i tablety,
  • uczeń wie, że najważniejszy jest bezpośredni kontakt z rodzicami (rozmowa, dotyk, wspólny czas).

 

Warsztaty poprowadzili trenerzy FUNDACJI DBAM O MÓJ Z@SIĘG, która realizuje projekty edukacyjno-badawcze skierowane do różnych grup odbiorców w zakresie odpowiedniego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem używania telefonu komórkowego. Warsztaty wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych).

Każdy uczeń uczestniczący w warsztacie otrzymał specjalnie przygotowane materiały edukacyjne.

 

Ponadto dzieci będą mogły wziąć udział w ogólnopolskim projekcie Fundacji Dbam o Mój zasięg „Domowy kodeks odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych” www.domowykodeks.pl, który rozpoczął się 16 lutego 2018r.

 

Fundacja Logopedyczna „Powiem więcej”