WRACAMY DO SZKOŁY

Drodzy Rodzice

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informuję, że:

  1. Od 04 maja 2021r. uczniowie klas I-III wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.
  2. od 04 do 14 maja 2021r. uczniowie klas IV – VIII nadal kontynuują naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. platformy Google Classroom oraz Dziennika Vulcan.
  3. Dla uczniów klas ósmych organizowane są konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób według dotychczasowego planu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
  4. Od 17 maja uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony przez wychowawców klas  w późniejszym terminie.
  5. Od 25 do 27 maja 2021r. odbywa się egzamin ósmoklasisty, dla uczniów pozostałych klas są to dni są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  6. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

 

Z poważaniem

Danuta Knapek

Dyrektor ZSP w Słotwinie