Wyniki uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Słotwinie

Wyniki uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Słotwinie

Lista kandydatów zakwalifikowanych: 

  1. Maria Kliś – rocznik 2018
  2. Piotr Kliś – rocznik 2018

 Lista kandydatów niezakwalifikowanych – nie spełniających kryterium ze względu na wiek:

 1. Greczka Marta – rocznik