ZAJECIA WARSZTATOWE

Witamy.

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to cały system działań obejmujący warsztaty dla dorosłych, które dają szansę na lepsze porozumiewanie się z dziećmi. Celem nadrzędnym jest spowodowanie takich zmian w komunikacji, które sprawią, żeby dzieci nas słuchały i do nas mówiły. Autorkami Szkoły są A. Faber i E. Mazlish.

Podczas warsztatów dorośli dowiadują się jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami. Jak uczucia rozpoznawać, nazywać, zaopiekować. Uczą się też  jak zachęcać dziecko do współpracy i samodzielności. Zapoznają się z ciekawym zagadnieniem – jak nagradzać dzieci i jak je karać, nie wzbudzając w nich  poczucia winy i złości. Warsztaty jasno i wyraźnie pokazują, że warto uwalniać dzieci od etykietek, które nakleja im świat już od urodzenia. Są cennym doświadczeniem profilaktycznym jak i zaradczym. Stanowią idealną bazę do pracy z dziećmi, wskazują dorosłym drogę do porozumienia z dziećmi.

 

Zgodnie z zapowiedzią, po uprzedniej zgodzie Wójta, zapraszamy wszystkich rodziców na zajęcia warsztatowe Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Proponowany termin pierwszego spotkania to 4 lub 11 października o godzinie 16.30, kolejnych 7 spotkań, w kolejne piątki, pomijając oczywiście 1 listopada. Spotkania trwają 3 godziny zegarowe, są prowadzone przez 2 osoby, z założenia mają na celu podniesienie umiejętności wychowawczych ale też stanowią doskonałą grupę wsparciaJ Zachęcamy do deklaracji uczestnictwa we wszystkich częściach warsztatu, gdyż każda z  kolejnych niejako wynika z poprzedniej. Uprzedzamy więc, że uzyskania dyplomu uczestnictwa można oczekiwać tylko wtedy, gdy nieobecności na zajęciach nie przekroczą 2 spotkań ( wykluczamy 2 kolejne nieobecności).

Zachęcamy!! Zapraszamy!! Do zobaczeniaJ

 

                                                                                                       Sylwia Piela, Anna Motyka