Zakładamy mini sad !

Etap I konkursu w ramach projektu „Tradycyjny sad” zakończony! Nasz zespół „ Jabłkowa Słotwinolandia”  zdobył 528  punktów co daje nam 25 miejsce  z 89 dostających się do etapu drugiego zespołów z całej Polski. Za otrzymany Grant  zakupiliśmy jabłonie i krzewy. Nadszedł czas na założenie naszego mini sadu…’