ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Rozdanie świadectw, nagród i podziękowań.

uROCZYSTY APEL NA ZAKOŃCZENIE SZKOŁY           UROCZYSTY APEL NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTY APEL NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO