Ze Sznupkiem bezpieczni.

W piątek, 3.11.2017 r. pod hasłem „Ze Sznupkiem bezpieczni” odbyły się wynikające z PWP działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów. Spotkanie uświetnili swą obecnością Pani Teresa Handzlik oraz astp. szt. Sławomir Bodek z maskotką Śląskiej Policji – Sznupkiem.

Uczniowie klas I i II zaprezentowali program artystyczny – scenki profilaktyczne na temat bezpieczeństwa. Pan aspirant wygłosił prelekcję. Sznupek, który był główną atrakcją spotkania losował pytania dla uczniów na temat obejrzanych scenek oraz pozował do pamiątkowych zdjęć.

Na zakończenie spotkania nasi Goście wręczyli zebranym odblaski oraz ciasteczka  w opakowaniu „Zebry” co idealnie korespondowało z przebiegiem spotkania.