Zebranie organizacyjne

Drodzy Rodzice

Zapraszamy na zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas II-VIII, które odbędzie się 6 września.

16.30 – zebranie ogólne

17.00 – zebrania z wychowawcami w klasach

17.30 – zebranie nowo wybranych trójek klasowych

Na spotkanie o 17.30 zapraszamy również Rady Rodziców przedszkolnych i klasy I.