130 lecie SZKOŁY

4455

PROJEKTy 4

Prośba o wsparcie

Prośba o pamiątki, zdjęcia

130-lecieSzkoły Podstawowej w Słotwinie 1891-2021

76-lecie Przedszkola w Słotwinie 1945- 2021

 

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci!

Historię każdej szkoły tworzą przede wszystkim pracujący w niej ludzie: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale także pani sekretarka, kucharka czy woźna. Wszyscy ci ludzie decydują, że każdy dzień spędzony tutaj jest inny i niepowtarzalny. Różne wrażenia, przeżycia, opinie o wspólnie spędzonych chwilach powodują, że trudno opisać 130 lat istnienia placówki, przez którą przewinęły się setki absolwentów, dziesiątki nauczycieli, kilku dyrektorów. Każdy zachował jednak rzecz najcenniejszą; wspomnienia o nauczycielach
i wychowawcach, koleżankach i kolegach, wspólnych chwilach, tych dobrych, i tych złych.

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie obchodzi jubileusz 130-lecia swojej działalności a przedszkole jubileusz 76 lat powstania. Jest to również 10 rocznica nadania szkole imienia Orła Białego. Już od początku roku trwają przygotowania do tej ważnej dla nas uroczystości, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy. 12 czerwca 2021 roku to ten dzień, kiedy spotkamy się wszyscy w murach szkolnych
w gronie znajomych, przyjaciół, nauczycieli i pracowników szkoły aby świętować jubileusze. Chcielibyśmy, aby ten dzień był dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem. W czasie tych obchodów chcielibyśmy zorganizować wystawę prezentującą pamiątki związane ze szkołą. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają zdjęcia, zeszyty, dzienniczki, legitymacje, książki itp. o wypożyczenie tych pamiątek. Planujemy również wydać okolicznościowy album zawierający zdjęcia absolwentów i nauczycieli oraz ich wspomnienia związane ze szkołą. Zwracamy się z prośbą do absolwentów o nadsyłanie wspomnień z czasu spędzonego w tej szkole i przedszkolu. Prosimy o podanie imienia, nazwiska /ewentualnie nazwiska z czasów szkolnych/, klasy, wychowawcy oraz roku ukończenia szkoły. Byłoby nam niezwykle miło, gdybyście zechcieli podzielić się z nami oraz z sympatykami naszej szkoły wiadomościami o sobie. Losy absolwentów są przecież wizytówką szkoły. Z przyjemnością opublikujemy na stronie internetowej szkoły informacje o Was, Waszych osiągnięciach i dziejach, jeśli tylko zechcecie przysłać do nas takie informacje. Wspomnienia /np. w formie literackiej/ prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną (spslotwina@op.pl) lub tradycyjną na adres szkoły (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie, ul. ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 11,        34-324 Lipowa), natomiast wszelkie pamiątki (z krótkim opisem) prosimy przekazywać do Sekretariatu Szkoły najlepiej w kopercie z dopiskiem „Jubileusz” podpisane imieniem, nazwiskiem i opatrzonej adresem zwrotnym oraz numerem telefonu.  Pamiątki zostaną zeskanowane i Państwu zwrócone. Wszelkie informacje dotyczące obchodów jubileuszowych postaramy się umieszczać na bieżąco na stronie internetowej Szkoły. Dyrekcja szkoły za zaangażowanie i wszelką pomoc składa serdeczne podziękowania.

 

W przypadku dalszych ograniczeń z powodu pandemii koronawirusa planowane jest przesunięcie terminu uroczystości na 23 października 2021r. lub na 11 czerwca 2022r.
Z serdecznymi pozdrowieniami

Dyrekcja Szkoły
oraz
komitet organizacyjny jubileuszu


Drodzy Przyjaciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słotwinie

 

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie obchodzi jubileusz 130-lecia swojej działalności a przedszkole jubileusz 76 lat powstania. Jest to również 10 rocznica nadania szkole imienia Orła Białego. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową w organizacji tego święta.

W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować umieszczenie podziękowania dla Państwa firmy w:

  • certyfikacie z podziękowaniem,
  • wpisie na naszą stronę internetową (nazwisko/logo) pod tytułem „Przyjaciel szkoły”,
  • podziękowaniu wygłoszonym w trakcie uroczystości.

Oferujemy również możliwość wykorzystania logo Państwa firmy w materiałach jubileuszowych z tytułem „sponsor” oraz informację w mediach lokalnych oraz na portalach internetowych.

Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji.

 

 

Szanowni Państwo!

Możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę, jaką jest jubileusz powstania naszej szkoły i przedszkola. W jego realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na spodziewaną dużą liczbę uczestników oraz znaczne wydatki gorąco liczymy na Państwa wsparcie, wierząc, że dla Was będzie to wspaniała promocja
i reklama.

Otrzymane środki przeznaczymy na:

  • wydanie folderów jubileuszowych,
  • druk zaproszeń, dyplomów,
  • zakup upominków okolicznościowych,
  • wmurowanie pamiątkowej tablicy
  • okolicznościowy album zawierający zdjęcia absolwentów i nauczycieli oraz ich wspomnienia związane ze szkołą,
  • zorganizowanie wystaw jubileuszowych.

 

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń. Bliższe informacje na temat Jubileuszu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 33 8671325 jak również na stronie internetowej https://archiwum.spslotwina.edu.pl/ w zakładce Jubileusz. Wszelkie pytania można kierować również pod adres e- mail: spslotwina@op.pl

Mając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy numer konta, na które można dokonywać wpłaty:

Bank Spółdzielczy Żywcu

  1. konta 96 8137 0009 0018 7860 2000 0010

w tytule przelewu wpisując:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie „Jubileusz”.

 

Z wyrazami szacunku

Rada Rodziców  Zespołu Szkolno –Przedszkolnego

w Słotwinie

wraz z Dyrektorem Szkoły