„TRADYCYJNY SAD”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Tradycyjny Sad”. Jest to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.  

  

Projekt „Tradycyjny Sad” organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. W projekcie kładzie się nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem takiego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku. 

 

Projekt „Tradycyjny Sad” to niezwykła szansa dla uczniów i nauczycieli na uczestniczenie w nowoczesnym przedsięwzięciu wychodzącym poza ramy nauczania programowego i pozwalającym na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Zaczyna się w szkole od zebrania grupki uczniów pod opieką nauczyciela. Nie kończy się jednak wraz z przesłaniem raportu. Efekty jego realizacji, nie tylko w postaci mini sadu, będą sięgały dużo dalej – poza czas i środowisko szkolne, gdzie miały początek.

 

W projekcie jest wiele różnorodnych zadań do wykonania, których realizacja zapewni satysfakcję i poczucie tworzenia trwałych wartości. Efekty przetrwają lata i staną się wizytówką obecności w szkole osób zaangażowanych społecznie, bardziej trwałą niż oceny na szkolnych świadectwach. Udział w projekcie pozwoli przeżyć wspaniałą przygodę tworzenia przedsięwzięcia od zera – począwszy od zdobycia wiedzy poprzez zastosowanie jej w praktyce.

 

Prowadzenie sadu z tradycyjnymi odmianami drzew jest zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku i tego chcemy nauczyć młodzież i poprzez nią osoby dorosłe. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, która promuje nauczanie Papieża Jana Pawła II i wspiera określone przedsięwzięcia społeczne, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. ( źródło: http://www.tradycyjnysad.pl/index.php ; http://www.aktywnie pozdrowie.pl/ )

 

W skład naszego Zespołu wchodzą uczniowie klasy VI:

Oliwia Chelis (szef zespołu) oraz członkowie : Marlena Duraj, Julia Howaniec, Franciszek Łobzowski, Paweł Gembala, Szymon Bułka, Przemysław Pietraszko oraz Łukasz Frydrych.

Każdy z nas ma dużo energii, pomysłów więc od razu zabraliśmy się do pracy. Wybraliśmy nazwę naszego Zespołu „ Jabłkowa Słotwinolandia” oraz opracowaliśmy logo.

20171219_130142

20171218_104609