DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ROZWIJANIE SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY – „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

555

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ROZWIJANIE SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY – „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ROZWIJANIE SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY – „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
DOFINANSOWANIE – 60 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 60 000 ZŁ
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz
ogólnokształcących szkół artystycznych. Celem inicjatywy jest wsparcie
wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria,
sztuka oraz matematyka). Wsparcie będzie przekazane w całości z góry –
bez konieczności wniesienia wkładu własnego. W ramach Programu szkoły
otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia
technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród
dzieci i młodzieży. Nowoczesny sprzęt, uatrakcyjni zajęcia szkolne i
pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach
techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także
w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form
rozwijania umiejętności.

Dzięki otrzymanemu wsparciu, wszyscy uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi i technologii wspierających edukację. W ramach programu szkoła zakupiła m. in. drukarkę 3D, wirtualne laboratorium chemiczne „EMPIRIUSZ”, zestawy klocków Lego, stację lutowniczą, zestaw do programowania mikrokontrolerów, długopisy 3D, krosna, zestaw mebli oraz stół warsztatowy z wyposażeniem.