Dzień praw dziecka w przedszkolu.

20 listopada 2014 roku po raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął sejm 7 listopada 2014 roku. Pomysłodawcy kierowali się przede wszystkich potrzebą uświadomienia dzieci, że one też mają swoje prawa z których mogą korzystać, a także przypomnieniem dorosłym, aby je bezwzględnie przestrzegać. 20 listopada 2014 roku to także 25 rocznica ustanowienia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych – Konwencji o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą konwencji, która dziś nazywana jest Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Z tej właśnie okazji  grupa starszaków obejrzała film multimedialny pt: „Lekcje z Januszem Korczakiem”. Informacje przekazane w tym dniu uświadomiły najmłodszym, że każdemu dziecku przysługuje szereg różnych praw (m.in.  prawo do imienia, nazwiska i obywatelstwa, prawo do życia bez przemocy, prawo do tajemnicy i prywatności, prawo do zabawy i nauki), a obowiązkiem dorosłych jest chronić dzieci i opiekować się nimi. Przedszkolaki dowiedziały się także do kogo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku łamania ich praw oraz poznały instytucję Rzecznika Praw Dziecka.  Starszaki nauczyły się okolicznościowej piosenki a także wykonały wspólny plakat.

E.K