OGŁOSZENIE!

Wielkimi krokami zbliża się Wasz bardzo ważny dzień. 20 listopada obchodzić będziemy ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka czwarty Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W tym dniu rozpoczniemy realizację ósmej  już edycji projektu edukacyjnego  „Szkoła ważnych praw”, do udziału w którym pedagog i SU gorąco zaprasza cała społeczność szkolną.

Tegoroczne działania odbędą się wg następującego harmonogramu:

 • 20. XI ( poniedziałek)– apel rozpoczynający inicjatywę, odczytanie Listu Rzecznika Praw Dziecka, rozpoczęcie konkursu na najsympatyczniejszego ucznia/ uczennicę r. szk. 2017/2018, rozdanie materiałów na temat praw przydatnych w debatach klasowych.
 • 22. XI na lekcjach wychowawczych kl. IV – VII i zajęciach zintegrowanych kl. I – III oraz   u starszaków przeprowadzone zostaną klasowe działania na temat praw ( przypomnienie, wprowadzenie w tematykę, poszerzenie nabytej już wiedzy w tym zakresie. Debaty klasowe toczą się do piątku, kiedy to kl. IV – VII podsumują zdobytą wiedzę króciutkim  Quizem. W każdej klasie zostanie wyłoniony zwycięzca – ekspert od praw dziecka, który zostanie nagrodzony.
 • Tegoroczna zabawa andrzejkowa odbędzie się pod hasłem Mam prawo do bezpiecznej zabawy
 • Refleksją Waszych przemyśleń będzie indywidualna  praca plastyczna na temat: „Nasze prawa – ważna i poważna sprawa” (kl. IV- VII), którą wykonają wszyscy uczniowie zgodnie z regulaminem konkursu). Klasy I – III przedstawią pracę na temat „ Ja i moje prawa”. Starszaki zbiorowy plakat „Prawa w oczach dzieci”
 • Podsumowanie projektu odbędzie się 6. XII 2017r. happeningiem z udziałem zaproszonych gości (rozstrzygnięcie konkursów, spotkanie z P. Władysławą Klinowską-Deka – Członkiem Kapituły Orderu Uśmiechu, która usystematyzuje Waszą wiedzę na temat praw oraz przedstawi ideę wolontariatu.

 

Zapraszam Rodziców do wsparcia działań projektu. Może ktoś z Państwa zechce zrealizować się plastycznie w temacie „ Prawa mojego dziecka nie są mi obce”. Gorąco zachęcam do refleksji na temat praw Waszych dzieci w formie plastycznej.

 

Zatem bierzemy się do pracy!

 

Wasz pedagog

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Zadanie plastyczne jest obowiązkową refleksją uczniów na temat znajomości i respektowania praw dziecka oraz szacunku względem siebie.
 2. Klasy IV – VII wykonują pracę na temat „Nasze prawa – ważna i poważna sprawa”.
 3. Klasy I – III przedstawią pracę na temat „ Ja i moje prawa”.
 4. Starszaki przygotują zbiorowy plakat „Prawa w oczach dzieci”
 5. Format prac A3, może być większy, technika dowolna, twórczo i ciekawie ujmująca zaproponowany temat.
 6. Prace należy zebrać w klasach i podpisane oddać pedagogowi lub opiekunowi SU do 30. 11. 2017r.,W tym dniu komisja oceni przedstawione prace.
 7. Wychowawców prosi się o nadzorowanie wykonania oraz terminowe złożenie prac.
 8. Ocenie poddane zostanie twórcze i ciekawe ujęcie tematu, estetyka wykonania i wkład pracy,