OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW. COVID-19

Drodzy Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.03.2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informuję, że:

  1. Od 22 marca do 11 kwietnia, uczniowie wszystkich klas będą realizowali naukę w trybie zdalnym.

  2. Dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, zorganizowana będzie opieka świetlicowa oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna.

  3. Przedszkole pracuje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

  4. Dla uczniów klas ósmych organizowane będą konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób.

Z poważaniem

Danuta Knapek

Dyrektor ZSP w Słotwinie