NADAL NAUCZANIE ZDALNE

Słotwina, 26.03.2021r.

 

 

Drodzy Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informuję, że:

  1. Od 29 marca do 11 kwietnia 2021r., zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla wszystkich klas Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola.

  2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole i przedszkolu realizowane są w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. platformy Google Classroom oraz Dziennika Vulcan.

  3. Dla uczniów klas ósmych organizowane są konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób według dotychczasowego planu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Danuta Knapek

Dyrektor ZSP w Słotwinie