OPŁATA ZA ŻYWIENIE W PRZESZKOLU

KOMUNIKAT

PŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE I OPŁATĘ GODZINOWĄ W PRZEDSZKOLU

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (COVID -19) informujemy, że wszystkie płatności zgodnie z zaleceniami GIS, MEN, MZ i procedurami obowiązującymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Słotwinie należy dokonywać przelewem na konto

Bank Spółdzielczy w Żywcu

88 8137 0009 0034 2751 2000 0060

W tytule wpłaty należy wskazać:

  • Imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata;
  • Wysokość opłaty za pobyt ……….…………zł
  • Wysokość opłaty za żywienie   ….………………zł

 

W przypadku rodzeństw można zrobić dwa przelewy – dla każdego dziecka osobno, można też zrobić jeden przelew, jednak w tytule wpłaty należy szczegółowo opisać poszczególne składowe opłat dla każdego dziecka osobno.

INFORMACJA o wysokości wpłat uwzględniająca odpisy za poprzedni okres będzie przekazywana rodzicom początkiem każdego miesiąca. Po otrzymaniu takiej wiadomości należy uiścić odpłatność PRZELEWEM DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA!