OPŁATA ZA ŻYWIENIE W SZKOLE

KOMUNIKAT

PŁATNOŚCI ZA OBIADY W SZKOLE

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (COVID -19) informujemy, że wszystkie płatności zgodnie z zaleceniami GIS, MEN, MZ i procedurami obowiązującymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Słotwinie należy dokonywać przelewem na konto

Bank Spółdzielczy w Żywcu

88 8137 0009 0034 2751 2000 0060

W tytule wpłaty należy wskazać:

  • Imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który opłata jest wnoszona;
  • Wysokość opłaty za żywienie ….………………zł

 

W przypadku rodzeństw można zrobić przelew dla każdego dziecka osobno, można też dokonać wpłaty jednym przelewem, jednak w tytule wpłaty należy wówczas podać kwotę jaka przypada na dane dziecko.

INFORMACJA o wysokości wpłat uwzględniająca odpisy za poprzedni okres będzie przesyłana początkiem miesiąca w wiadomości na dzienniku elektronicznym. Po otrzymaniu takiej wiadomości należy uiścić odpłatność PRZELEWEM DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA!