PROJEKT MIĘDZYNARODOWY „LEKTURKI SPOD CHMURKI”

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła ponownie  przystąpiła do realizacji  projektu o zasięgu międzynarodowym  skierowanym  do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych „ Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”.

międzynarodowy program
zdj.1 Potwierdzenie uczestnictwa w międzynarodowym projekcie “czytam z klasą”
Potwierdzenie uczestnictwa  w międzynarodowym projekcie "czytam z klasą"
Potwierdzenie uczestnictwa w międzynarodowym projekcie „czytam z klasą

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Udział w projekcie jest wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów. Postacią przewodnią po projekcie jest mała chmurka Tosia, która uświadamia  dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęca  do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej.

 CELE PROJEKTU:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych, wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym,
  • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW z których każdy jest bezpośrednio związany

z porą roku (jesień, zima, wiosna).

I MODUŁ – jesienny – MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ – zimowy – MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

III MODUŁ – wiosenny – MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA