PRZYSTĄPILIŚMY DO PROJEKTU „FIKTIVE FAMILIE”

FIKTIVE FAMILIElogo

Miło nam poinformować, że nasza szkoła rozpoczęła kolejny projekt z eTwinning

Uczniowie klasy VII we współpracy z uczniami szkół z całej Polski będą pracować nad projektem „Fiktive Familie”.

Fiktive Familie

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie przedstawią się oraz stworzą fikcyjną rodzinę z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczniowie wspólnie wymyślą postacie członków rodziny oraz informacje o nich. Nauczą się opowiadać o sobie i rodzinie oraz przeprowadzać wywiad. Poznamy aplikacje służące efektywnej nauce słownictwa oraz urozmaicające lekcje języka niemieckiego w trakcie edukacji zdalnej.

Cele:

 • Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego.
 • Wzbogacenie znajomości słownictwa uczniów (liczebniki, krajei narodowości, członkowie rodziny, zawody, formy spędzania wolnego czasu, przymiotniki określające charakter).
 • Uczeń będzie potrafił opisać siebie oraz inne osoby zarówno ustnie jak i w formie pisemnej,
 • Uczeń będzie potrafił przeprowadzić prosty wywiad (zadać pytania o wiek, pochodzenie, zawód, formy spędzania wolnego czasu oraz cechy charakteru).
 • Uczeń będzie potrafił na podstawie wysłuchanej informacji stworzyć notatkę.

Rozwijanie umiejętności współpracy w grupach.

Zachęcanie uczniów do tzw. peer learning.

Rozwijanie umiejętności stosowania TIK zarówno przez uczniów jak

i nauczycieli.

POWODZENIA!

—————————————————————-

projekt

Projekt eTwinning „Fiktive Familie” powoli dobiega końca. W ramach projektu uczniowie mieli do wykonania wiele zadań rozwijających  ich umiejętności językowe,  a  także informatyczne. W realizację projektu bardzo zaangażowali się  uczniowie klasy VI i VII. Często  spotykali się po południu na wideokonferencji z innymi szkołami. Wykonali wszystkie zaplanowane zadania projektowe w sposób wzorowy.

 1. Pierwszym zadaniem było przygotowanie swoich awatarów i przedstawienie się wszystkim 38 szkołom z całej Polski.

 2. W kolejnym kroku uczniowie opracowali szkolne projekty logo  i wybrali jedno, które podlegało głosowaniu. Uczestnicy projektu oddali ogółem 2548 głosów na zaproponowane loga. Zwycięskie logo zaprojektowała szkoła ZPO 2 w Mławie.

 3. Każda grupa/rodzina zbierała z uczniami słownictwo w „ogródkach”  i tworzyła dwa zestawy w Quizlet. Po stworzeniu zestawów umieszczono  je na padlecie, który rozpowszechniony został wśród uczniów Uczniowie  ćwiczyli samodzielnie (używając podanych linków do quizów) i w trakcie lekcji). Po wykonaniu zadania, przygotowane zestawy zostały wykorzystane podczas spotkań online – QuizletLive. Każda grupa/rodzina opisywała  swoje spotkania QuizletLIVE ze zdjęciami i filmami.

 4. Uczniowie naszej szkoły i szkoły podstawowej w Gołkowicach spotykali się kilkakrotnie i grali w QuizletLive. Zabawa była doskonała a uczniowie zachwyceni.

 5. Każda grupa/rodzina współtworzyła prezentację w Google Presentation. Każda szkoła miała do wykonania pewien zakres działań – postacie, cechy, wiek, miejsce zamieszkania, zawód itp.

 6. Kolejnym zadaniem było przeniesienie prezentacji do książeczki story jumper a następnie analiza z uczniami całej książeczki. Ćwiczyliśmy zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi o członkach rodziny.

 7. Po pracy z książeczkami  zorganizowaliśmy wideokonferencję ze szkołą z Rusi. Początkowo nieśmiało i niepewnie, ale z biegiem czasu coraz odważniej. Nauczyciel prezentował książeczkę, uczniowie jednej szkoły zadawali pytania a z drugiej odpowiadali. Wybieraliśmy ruletką ucznia z każdej szkoły,  który miał zadawać pytania i ucznia który miał odpowiadać.

Współtworzyliśmy również Quizlet świąteczny.

Wpisywaliśmy słowa związane z Wielkanocą do wspólnego dokumentu, a następnie graliśmy z innymi szkołami. Przygotowaliśmy także kartki i życzenia wielkanocne dla wszystkich uczestników projektu.

Ogromne gratulacje dla uczniów! Brawo!