REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Lipowa z dnia 20 stycznia 2021 r

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa 

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym (1)

 

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie

o rekrutacji do klasy I  na rok szkolny 2021/2022

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie ogłasza rekrutację do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Nabór do prowadzony jest w terminie od 01 marca – 26 marca 2021r.

Do klasy I przyjmowane są:

– dzieci 7 letnie (urodzone w 2014 roku) objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci 6 letnie (urodzone w 2015 roku) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Karty zgłoszenia dziecka można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce BIP – Rekrutacja – 2021/2022 – Szkoła Podstawowa.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Potwierdzenie woli