REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Lipowa dnia 20 stycznia 2021 r

sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniuzupełniającym roku szkolnym 2021/2022 dpublicznych przedszkolioddziałów przedszkolnycpublicznycszkołach podstawowych orado klas publicznycszkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu w postępowaniu rek (1)

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie o rekrutacji do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie ogłasza rekrutację dzieci na 14 miejsc do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Nabór do Przedszkola prowadzony jest w terminie od 01 marca – 19 marca 2021r. 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat.

Karty zgłoszenia dziecka można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce BIP – Rekrutacja – 2021/2022 –  Przedszkole

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

wniosek oprzyjęcie do przedszkola 2021-2022

potwierdzenie woli

DEKLARACJA kontynuacja 2021-2022 (1)