Światowy dzień tabliczki mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, która odbywa się rokrocznie w ostatni piątek września. Ma ona na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Ze znajomości tabliczki zostali przepytani prawie wszyscy chętni tj. uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Każdy kto pomyślnie zdał egzamin otrzymał specjalny certyfikat potwierdzający „tabliczkową wiedzę”.