VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września nasza szkoła wzięła udział w obchodach VIII ŚDTM.

sowa

Uczniowie przez cały tydzień utrwalali tabliczkę mnożenia,a dodatkowo młodsze klasy

zaangażowały się w promowanie akcji poprzez przygotowanie plakatów. Podczas obchodów najwięcej emocji wywołały egzaminy przeprowadzane przez specjalnie powołane uczniowskie patrole egzaminacyjne. Ze znajomości tabliczki mnożenia zostali odpytani nie tylko uczniowie, ale również chętni nauczyciele i inni pracownicy szkoły. W tym roku tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia” otrzymało 40 uczniów i 16 osób dorosłych. Podczas podsumowania akcji Pani dyrektor wręczyła dyplomy klasowym mistrzom tabliczki mnożenia, a przedszkolaki obdarowały każdego ucznia ręcznie wykonaną sówką – symbolem naszej akcji.