WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK 2021/2022

Lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne

 1. Bogol Eliza
 2. Bojdys Kacper
 3. Bułka Wojciech
 4. Caputa Agnieszka
 5. Ćwikła Liliana
 6. Ćwikła Stanisław
 7. Dobija Agnieszka
 8. Frydel Pola
 9. Frydrych Szymon
 10. Jakóbiec Krzysztof
 11. Jakóbiec Lena
 12. Jakóbiec Szymon
 13. Jakóbiec Karolina
 14. Janica Lena
 15. Jura Jakub
 16. Kasela Robert
 17. Kliś Jan
 18. Korszyłowski Kacper
 19. Korszyłowski Mikołaj
 20. Kubica Amelia
 21. Makuch Maja
 22. Olek Adam
 23. Olek Antoni
 24. Pastor Aleksandra
 25. Pastor Wiktor
 26. Staszyk Laura
 27. Strużyna Karol
 28. Struzik Monika
 29. Strzelczyk Antoni
 30. Śliwa Anna
 31. Śliwa Filip
 32. Wajda Piotr
 33. Wierzbicka Zuzanna
 34. Zuziak Franciszek
 35. Zuziak Lena

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola w Słotwinie

 1. Hałat Eliza
 2. Jakóbiec Aleksander
 3. Jakubiec Piotr
 4. Magrel Jan
 5. Magrel Jaśmina
 6. Mrowiec Kaja
 7. Mrowiec Lena
 8. Socha Natalia
 9. Staszyk Gabriela
 10. Strużyna Klaudia
 11. Suchy Maksymilian
 12. Wandzel Józef
 13. Ziemba Stanisław

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola w Słotwinie

 1. Greczka Marta
 2. Zuziak Antoni

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w terminie do 7 kwietnia 2021 r. zobowiązani są do złożenia w formie pisemnej „Potwierdzenia woli” Formularz dostępny jest na stronie www szkoły – spslotwina.edu.pl w zakładce REKRUTACJA

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły. Druk można przesłać również pocztą tradycyjną na adres Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie, ul. Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 11, 34-324 Lipowa lub drogą elektroniczną na adres spslotwina@op.pl