Zajęcia otwarte w przedszkolu

Zajęcia otwarte realizowane są w ramach planu współpracy przedszkola z Rodzicami i umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Takie zajęcia pozwalają również na śledzenie postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych, społecznych a także odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

– Czy moje dziecko jest aktywne podczas zajęć?

– Jak sobie radzi podczas zabawy zespołowej?

– W jaki sposób udziela informacji na zadane pytania?

– Czy potrafi skupić uwagę podczas zajęć?

W grupie starszej takie zajęcia odbyły się 28.02.2017r.

Dzieci rozwiązywały zadania ośmiogłowego smoka, odpowiadały na pytania, nazwały pory roku i dni tygodnia, ćwiczyły pojęcia matematyczne, dokonywały analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów, układały wyrazy z liter, „wieszały pranie”, porządkowały zabawki  zgodnie z poleceniem nauczyciela.

Było nam niezmiernie milo gościć wszystkich rodziców i opiekunów. Dziękujemy za udział w zajęciach.