Zakończenie roku szkolnego

W piątek, 23.czerwca, pożegnaliśmy szkołę na całe dwa miesiące i zaczęliśmy wakacje w prawdziwie kanikułowej pogodzie!!!

Najpierw była uroczysta msza św. celebrowana przez ks. Proboszcza M. Grabowskiego i naszego absolwenta ks. Sławka Pietraszko. W homilii ks. Proboszcz podkreślał rolę wychowania i wspólnej odpowiedzialności wychowawców i rodziców za kształtowanie młodego pokolenia oraz złożył podziękowania p. dyrektor Barbarze Bysko za lata pracy w naszej Szkole na stanowisku nauczyciela i dyrektora.

W odświętnym przemarszu, na czele ze sztandarem wróciliśmy do Szkoly i zebraliśmy się w Sali gimnastycznej na uroczystości zakończenia roku. Przed wręczeniem nagród i świadectw  z wyróżnieniem klasa szósta i druga przedstawiły wakacyjny program oraz złożyły wakacyjne życzenia.

Najwazniejsze były jednak podziękowania i pozegnanie pani dyrektor Barbary Bysko, która po 26 latach pełnieniu funkcji  dyrektora, a ogółem 37 latach pracy ,przechodzi na emeryturę.

Uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami i pracownikami, składając podziękowania, dziękowali za całokształt pracy pani dyrektor, oraz składali zyczenia pomyślności, podejmowania nowych wyzwań oraz  dalszych sukcesów w życiu osobistym. Były kwiaty, wzruszające strofy pożegnalnych pieśni w wykonaniu chóru szkolnego i „Sto lat”.

Pani dyrektor ,dziękując dzieciom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom, podkreślała znaczenie i rolę edukacji, odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia, współpracę Szkoły i Przedszkola ze środowiskiem lokalnym, promowanie wartości  ogólnoludzkich:  szacunku, prawdomówności, empatii i życzliwości.

Szczególne podziękowania p. dyrektor skierowała pod adresem rady rodz. i rady ped., dziękując za wspólne inicjatywy i działania, które zawsze podejmowała w trosce o dobro dzieci i placówki.

Podziękowania zostały skierowane do licznie zgromadzonych gosci: z p.Wójtem Gminy  J.Górą, ks. Proboszczem Mi. Grabowskim,  ks. Żakiemi , Filapkiem, absolwentem Ks. W. Caputą, przedstawicielami lokalnych organizacji OSP, KGW, p. radną J. Jakubiec i H.Krywult, p.sołtys i zaproszonymi goścmi oraz przyjaciółmi Szkoły

Po wzruszającym spotkaniu wszyscy uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach, aby odebrać cenzurki i, z życzeniami bezpiecznych wakacji, we wspaniałych, słonecznych nastrojach udali się do domów.

list_zakonczenie_roku_szkolnego_rpd