INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie
ogłasza nabór dzieci do Przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2019/2020

Nabór do przedszkola prowadzony jest w terminie od 4 marca do 22 marca 2019 r.

Nabór do klasy I SP prowadzony jest w terminie od 4 marca do 29 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa (kliknij tutaj)

Uchwała Nr XXXV/237/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Lipowa przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  (kliknij tutaj)

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie o rekrutacji do Przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020  (kliknij tutaj)

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Słotwinie  (kliknij tutaj)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Słotwinie (kliknij tutaj)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (kliknij tutaj)

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej  (kliknij tutaj)