Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

Lista dzieci klasa I SP –  PDF